دسامبر 18, 2019

موارد خاص در خرید تشک

کسانی که در قسمت انتهایی کمر خود درد احساس میکنند بهتر است از تشک های نیمه سفت استفاده کنند.چرا که تشک سفت باعث می شود استخوان […]
دسامبر 18, 2019

چه تشکی استاندارد است ؟

ه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ویژگی های خاصی را برای یک تشک استاندارد در نظر نگرفته است. یک تشک استاندارد باید فنرهای قوی داشته باشد. […]
دسامبر 18, 2019

ویژگی تشکهای خوب چیست؟

– راحتی : یک تشک خوب تکیه گاه مناسبی برای بدن (از سر تا پا) است و حالت ستون فقرات را در همان وضعیت ایستاده نگه […]